Terms and conditions

Allmänna villkor

Här kan du läsa mer om regler och villkor som gäller i samband med våra evenemang.

Betalningsvillkor

Alla priser anges exkl. moms. Fakturan skickas från MindVision AB (Org nr: 559003-3931) som arrangerar Super Content Marketing. Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor eller enligt separat avtal. Om betalningsfristen överskrids har MindVision rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande diskonto plus ett tillägg om åtta procentenheter.

Avbokningsvillkor och överlåtelse av deltagarplats

Anmälan är bindande, men du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera MindVision. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar före evenemangets startdatum får du ett värde­brev på fakturerat belopp med avdrag för en administrativ kostnad på 500 kr exkl. moms. Värdebrevet är giltigt två år från utfärdandet och kan nyttjas av dig eller en kollega från din organisation på annat MindVision anordnat evenemang. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar före evenemangsstart uteblir värdebrev och ersättning.

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med vad som stadgas i personuppgiftslagen (SFS 1998:204), kallad PuL i dagligt tal. Den personliga information som tillhandahålls av dig kommer att bevaras i en databas som används i vår marknadsföring och kommunikation med dig. Informationen kan även komma att delas med Super Content Marketing samarbetspartners. Om du önskar att dina uppgifter inte skall användas i dessa syften ber vi dig att kontakta oss: info@supercontentmarketing.se

Fotografering och filmning

Ibland fotograferar och filmar vi våra evenemang. Bilderna och filmerna kan komma att användas på webben eller i kommersiellt material. Som deltagare godkänner du att vi fotograferar och filmar våra evenemang och att bilderna och filmerna får användas på webben eller i kommersiellt material.

Övrigt

Arrangören reserverar sig för mindre ändringar i programmen som exempelvis ändringar av enskilda talare, programpunkter eller lokal för evenemanget. Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in ett evenemang. Vid inställt evenemang erhåller beställaren ett värdebrev om motsvarande belopp. Värdebrevet är giltigt två år från utfärdandet och kan nyttjas av dig eller en kollega från din organisation på annat av MindVision anordnat evenemang.